Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: Compact NS
  • Hãng sản xuất: Schneider Electric
  • Công suất:
  • Điện áp: AC 3P 380V
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Tính năng: CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0

Compact NS

Compact NS >630A, Type N & H, 3P, 4P, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0
CB hoạt động bằng điện bao gồm:
+Bộ đấu dây cáp
+Micrologic 2.0
+Cơ cấu motorise (220/240 VAC)
+Cuộn đóng XF (220/240 VAC)
+Cuộn cắt MX (220/240 VAC)
Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)

Compact NS 630 to 3200

Compact NS 630 to 3200 2

Compact NS 630 to 3200 3

Phụ kiện kèm theo cho Compact NS

Compact NS 630 to 3200 4

 

 

Compact NS >630A, Type N & H, 3P, 4P, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0
CB hoạt động bằng điện bao gồm:
+Bộ đấu dây cáp
+Micrologic 2.0
+Cơ cấu motorise (220/240 VAC)
+Cuộn đóng XF (220/240 VAC)
+Cuộn cắt MX (220/240 VAC)
Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)

NS 1                                     ns 2

ns 3                                    ns 4

Thích hợp cho việc đóng ngắt hệ thống công nghiệp từ nhỏ đến trung bình

ns 4 ns 2

 

hotline

Bình luận bài viết