khởi động mềm

 • MCD 500
  view

  CÔNG SUẤT : 7.5- 850kW

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 220V/ 380V/ 690V

  ỨNG DỤNG :
  Giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 500

  Khởi động mềm Danfoss

 • MCD 202
  view

  CÔNG SUẤT : 7.5- 110kW

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 220V/ 380V/ 600V

  ỨNG DỤNG :
  Giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 202

  Khởi động mềm Danfoss

 • MCD 100
  view

  CÔNG SUẤT : 1,5 - 11 Kw

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 380V/ 600V

  ỨNG DỤNG :
  Khởi động mềm giảm dòng khời động động cơ

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 100

  Khởi động mềm Danfoss