iE5

 • SViE5-2
  view

  CÔNG SUẤT : 0.1kW- 0.4kW

  ĐIỆN ÁP : 3P- 220V

  ỨNG DỤNG :
  Bơm quạt, phục vụ thí nghiệm...

  Xem chi tiết So sánh
  SViE5-2

  Biến tần điều khiển động cơ

 • SViE5-1
  view

  CÔNG SUẤT : 0.1kW- 0.4kW

  ĐIỆN ÁP : 1P- 220V

  ỨNG DỤNG :
  Bơm quạt, phục vụ thí nghiệm...

  Xem chi tiết So sánh
  SViE5-1

  Biến tần điều khiển động cơ