So sánh sản phẩm

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

 

 

 

  Bước 1: Nhận thiết bị, làm phiếu nhận thiết bị, ghi lỗi trên thiết bị                                                              

  Bước 2: Làm sạch Biến tần. Vệ sinh vỏ biến tần, board mạch và tổng thể biến tần               

  Bước 3: Lên mức độ hư hỏng
   
  Bước 4: Báo giá cho khách hàng và thời gian sửa chữa biến tần cho khách hàng                                                  
 
Bước 5: Chuẩn bị linh kiện thay thế cho biến tần

  Bước 6: Tiến hành sửa chữa biến tần

  Bước 7: Chạy thử biến tần sau khi sửa chữa trực tiếp lắp vào motor 
                                                              

  Bước 8: Thông báo cho khách hoàn thành sửa chữa và giao hàng

  Bước 9: Bảo hành.

Chat Facebook