• EZC250F3175
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC250F3175

 • EZC250F3160
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp.

  Xem chi tiết So sánh
  EZC250F3160

 • EZC250F3150
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp.

  Xem chi tiết So sánh
  EZC250F3150

 • EZC250F3125
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC250F3125

 • EZ9F34463
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 400V

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  EZ9F34463

 • EZ9F34450
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP :

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  EZ9F34450

 • EZC250F3100
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC250F3100

 • EZ9F34440
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 400V

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  EZ9F34440

 • EZC100H4100
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4100

 • EZC100H4080
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4080

 • EZ9F34432
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 400V

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  EZ9F34432

 • EZC100H4075
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4075

 • EZC100H4060
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4060

 • EZC100H4050
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4050

 • EZC100H4040
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4040

 • EZC100H4030
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4030

 • EZC100H4025
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 415VAC

  ỨNG DỤNG :
  Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V/ dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp

  Xem chi tiết So sánh
  EZC100H4025

 • EZ9F34425
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 400V

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  EZ9F34425

 • FC 51
  view

  CÔNG SUẤT : 0.37- 22 Kw

  ĐIỆN ÁP : AC 1P/3P 220V/3P 380V

  ỨNG DỤNG :
  Băng chuyền, băng tải, quạt, tháp giải nhiệt, bơm,...

  Xem chi tiết So sánh
  FC 51

  Biến tần điều khiển động cơ

 • KP36
  view

  CÔNG SUẤT : 2- 14 bar

  ĐIỆN ÁP : AC 220V

  ỨNG DỤNG :
  Hệ thống lạnh và điều hòa

  Xem chi tiết So sánh
  KP36

  Công tắc áp suất

 • KP2
  view

  CÔNG SUẤT : 0.2- 5 bar

  ĐIỆN ÁP : AC 220V

  ỨNG DỤNG :
  Hệ thống lạnh và điều hòa

  Xem chi tiết So sánh
  KP2

  Công tắc áp suất

 • KP1
  view

  CÔNG SUẤT : -0.2 ... 7.5 bar

  ĐIỆN ÁP : AC 220V

  ỨNG DỤNG :
  Hệ thống lạnh, bơm, PCCC

  Xem chi tiết So sánh
  KP1

  Công tắc áp suất

 • MBS 3000
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 9-32VDC (4-20 mA) 15-30VDC (0-10 VDC)

  ỨNG DỤNG :
  Công nghiệp và dân dụng

  Xem chi tiết So sánh
  MBS 3000

  Cảm biến áp suất Danfoss

 • MCD 500
  view

  CÔNG SUẤT : 7.5- 850kW

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 220V/ 380V/ 690V

  ỨNG DỤNG :
  Giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 500

  Khởi động mềm Danfoss

 • MCD 202
  view

  CÔNG SUẤT : 7.5- 110kW

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 220V/ 380V/ 600V

  ỨNG DỤNG :
  Giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 202

  Khởi động mềm Danfoss

 • MCD 100
  view

  CÔNG SUẤT : 1,5 - 11 Kw

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 380V/ 600V

  ỨNG DỤNG :
  Khởi động mềm giảm dòng khời động động cơ

  Xem chi tiết So sánh
  MCD 100

  Khởi động mềm Danfoss

 • FC 302
  view

  CÔNG SUẤT : 0.25kW- 1.4 MW

  ĐIỆN ÁP : AC 3P 220V/ 380V/ 690V

  ỨNG DỤNG :
  Máy trộn, khuấy, nghiền, băng tải, quạt, cầu trục,…

  Xem chi tiết So sánh
  FC 302

  Biến tần Danfoss

 • FC 102
  view

  CÔNG SUẤT : 1.1- 90kw

  ĐIỆN ÁP : AC 3p 220V/380V/600V

  ỨNG DỤNG :
  Các hệ thống quạt, bơm, xử lý khói, xử lý nước,...

  Xem chi tiết So sánh
  FC 102

  Biến tần Danfoss

 • VLT 2800
  view

  CÔNG SUẤT : 0.55– 3.7 kW

  ĐIỆN ÁP : AC 1P 220V/ 3P 220V/ 380V

  ỨNG DỤNG :
  Máy dệt, máy móc ngành bao bì, nhựa... bơm quạt, băng tải

  Xem chi tiết So sánh
  VLT 2800

  Biến tần Danfoss

 • VLT 5000
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP :

  ỨNG DỤNG :

  Xem chi tiết So sánh
  VLT 5000

  Chuyển sang dòng FC302