Motor starters

 • LC1D
  view

  CÔNG SUẤT : 4kW- 75kW

  ĐIỆN ÁP : 12V- 500V

  ỨNG DỤNG :
  Đóng cắt, đảo chiều, bảo vệ quá tải động cơ

  Xem chi tiết So sánh
  LC1D

  Khởi động từ họ LC1D

 • LC1E
  view

  CÔNG SUẤT : 1.1kW- 375kW

  ĐIỆN ÁP : 24/48/110/220/380/415/440V

  ỨNG DỤNG :
  Đóng cắt, đảo chiều, bảo vệ quá tải động cơ

  Xem chi tiết So sánh
  LC1E

  Khời động từ type Easypact TVS

 • LC1K
  view

  CÔNG SUẤT : 0.06kW- 5.5kW

  ĐIỆN ÁP : 12/24/48/110/220V

  ỨNG DỤNG :
  Đóng cắt, đảo chiều, bảo vệ quá tải động cơ

  Xem chi tiết So sánh
  LC1K

  Khởi động từ type TesSys K

 • ATS 48
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 220/480/600

  ỨNG DỤNG :
  Hệ thống máy bơm, quạt, máy quán tính lớn...

  Xem chi tiết So sánh
  ATS 48

  Bộ khởi động mềm họ ATS 48

 • ATS 22
  view

  CÔNG SUẤT :

  ĐIỆN ÁP : 220V/380V/600V

  ỨNG DỤNG :
  Băng tải, nâng hạ, máy công cụ...

  Xem chi tiết So sánh
  ATS 22

  Bộ khởi động mềm ATS 22