Biến tần

 • ATV 600
  view

  CÔNG SUẤT : 0.75kW- 1.5MW

  ĐIỆN ÁP : 220/380/480

  ỨNG DỤNG :
  Bơm, quạt, ứng dụng trong ngành xử lý vật liệu...

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 600

  Biến tần họ ATv600

 • ATV 71
  view

  CÔNG SUẤT : 0.37kW- 630KW

  ĐIỆN ÁP : 220V/380V

  ỨNG DỤNG :
  Cầu trục, vận chuyển, máy dệt, công nghiệp hóa dầu...

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 71

  Biến tần họ ATV 71

 • ATV 32
  view

  CÔNG SUẤT : 0.18kW- 15kW

  ĐIỆN ÁP : 110/220/380/480

  ỨNG DỤNG :
  Máy nâng hạ, cuộn giấy, bao bì, máy đóng gói, cắt gọt, hệ thống băng tải …

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 32

  Biến tần họ ATV 32

 • ATV 303
  view

  CÔNG SUẤT : 0.37kW- 11kW

  ĐIỆN ÁP : 380V/ 460V

  ỨNG DỤNG :
  Băng tải, hệ thống nâng hạ, đóng gói, máy cuộn giấy, bao bì…

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 303

  Biến tần họ ATV 303

 • ATV 61
  view

  CÔNG SUẤT : 0.75kW- 630kW

  ĐIỆN ÁP : 220V/380V

  ỨNG DỤNG :
  Quạt gió, nâng hạ, máy cẩu, thang cuốn...

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 61

  Biến tần Schneider ATV 61

 • ATV212
  view

  CÔNG SUẤT : 0.75kW- 75KW

  ĐIỆN ÁP : 3P/ 220V/380V

  ỨNG DỤNG :
  Bơm nước, thang máy, quạt thông gió...

  Xem chi tiết So sánh
  ATV212

  Biến tần Schneider ATV 212

 • ATV 12
  view

  CÔNG SUẤT : 0.18KW - 4kW

  ĐIỆN ÁP : 3P/ 220V

  ỨNG DỤNG :
  Băng tải, đóng gói, cuộn xả...

  Xem chi tiết So sánh
  ATV 12

  Biến tần Schneider ATV 12