So sánh sản phẩm

Tin tức

 • MCB LÀ GÌ? CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG

  MCB- Miniature Circuit Breaker được hiểu là thiết bị ngắt mạch thu nhỏ, hay còn gọi là cầu dao tự động dạng tép là một thiết bị điện được thiết kế để bảo vệ mạch điện khỏi sự cố do quá tải hoặc ngắn mạch.
 • MCB ACTI9 C60H-DC SCHNEIDER

  MCB Acti9 C60H-DC Schneider dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch và cách ly mạng điện một chiều
   
 • Đặc điểm khác biệt giữa MCB, MCCB, ELCB, RCCB

  Các bộ ngắt mạch khác nhau và sự khác biệt giữa MCB và MCCB, ELCB và RCCB được thể hiện qua các đặc điểm chi tiết.

  Bộ ngắt mạch điện được hiểu là một loại thiết bị chuyển mạch. Nó có thể được kích hoạt tự động hoặc thủ công với vai trò điều khiển và bảo vệ hệ thống điện tương ứng. Khi hệ thống điện hiện tại thực hiện nhiệm vụ xử lý dòng điện lớn, cần lưu ý đặc biệt trong suốt quá trình thiết kế bộ ngắt mạch. Điều này sẽ giúp đảm bảo phá vỡ hồ quang được tạo ra trong quá trình ngắt mạch. Đây là định nghĩa cơ bản nhất của bộ ngắt mạch. Hiện nay, trên thị trường, bộ ngắn mạch được chia thành nhiều loại khác nhau. Sự phân loại sẽ được dựa trên các loại đặc biệt mà chúng đang có.

 • Sản phẩm

 • MCB 1P 230V 4.5KA 63A EZ9F34163

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: số cực: 1P, Idm= 63A, Icu= 4,5kA, 230V 
   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 50A EZ9F34150

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: số cực 1P, idm= 50A, Icu= 4,5kA, 230V
   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 40A EZ9F34140

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: số cực 1P, Idm= 40A, Icu= 4,5kA, 230V
   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 32A EZ9F34132

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: số cực 1P, Idm= 32A, Icu= 4,5kA, 230V

   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 25A EZ9F34125

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Mô tả cơ bản:  1P, Idm= 25A, Icu= 4,5kA, 230V

   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 20A EZ9F34120

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: 1P, Idm= 20A, Icu= 4,5kA, 230V 

   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 16A EZ9F34116

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: 1P, Idm= 16A, Icu= 4,5kA, 230V


   
 • MCB 1P 230V 4.5KA 10A EZ9F34110

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: 1P, Idm= 10A. Icu= 4,5kA, 230V
   
 • MCB 1P 230V 4.5kA 6A EZ9F34106

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản: U = 230 V; Iđm = 6A; Icu = 4,5KA.

   
 • MCB 2P 230V 4.5KA 50A EZ9F34250

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 50A; Icu = 4,5KA, 2P.

   
 • MCB 2P 230V 4.5KA 32A EZ9F34232

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9 
  - Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 32A; Icu = 4,5KA., 2P

   
 • MCB 2P 230V 4.5KA 20A EZ9F34220

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Thông số cơ bản:  2P, 20A/4,5kA, 230V 
 • MCB 2P 230V 4.5KA 10A 230V EZ9F34210

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  - Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 10A; Icu = 4,5KA. 2P
   
 • MCB 3P 400V 4.5KA 32A EZ9F34332

  - Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 32A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 25A EZ9F34325

  Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9
  Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 25A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 20A EZ9F34320

  - Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 20A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 16A EZ9F34316

  - Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 16A; IC = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 10A EZ9F34310

  - Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 10A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 6A EZ9F34306

  - Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 6A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 63A EZ9F34363

  - Tên sản phẩm: APTOMAT Easy9 
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 63A; IC = 4,5KA, 3P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 50A EZ9F34350

  - Tên sản phẩm: APTOMAT Easy9
  - Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 50A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB 4P 400V 4.5KA 40A EZ9F34440

  - Tên sản phẩm: MCB Easy 9 
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 40A, Icu= 4.5kA, V= 400V
   
 • MCB 4P 400V 4.5KA 50A EZ9F34450

  - Tên sản phẩm: Aptomat Easy 9
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 50A, Icu= 4.5kA, U= 400V
   
 • MCB 4P 400V 4.5KA 63A EZ9F34463

  - Tên sản phẩm: Aptomat Easy 9
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A, Icu= 4.5kA, U= 400V
   
 • MCB IK60N 1P 6KA 6A A9K27106

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 230V
   
 • MCB IK60N 2P 6KA 6A A9K27206

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 3P 6KA 6A A9K24306

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  - Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 6A A9K24406

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 1P 6KA 6A A9F74106

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 6A A9F74206

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 230V
   
 • MCB IC60N 3P 6KA 6A A9F74306

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 6A A9F74406

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60H 1P 10KA 6A A9F84106

  - Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 10kA
 • MCB PANASONIC DIN BD- 63- 1P

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Panasonic BD 63-1P
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 240/415VAC 
  - Hãng sản xuất: Panasonic
 • MCB PANASONIC DIN BD-63-2P

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Panasonic BD-63-2P
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, Icu= 10kA/ 240VAC, 6kA/ 415VAC
  - Hãng sản xuất: Panasonic
 • MCB SINO PS45N 1P~230VAC 4.5KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS45N 
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 4.5kA, 230VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS45N 2P ~400V 4.5KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS45N
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 4.5kA, ~400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS45N 3P ~400VAC 4.5KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS45N
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 6A, Icu= 45kA, ~400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS45N 4P ~400VAC 4.5KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS45N
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A, Icu= 4.5kA, ~400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS65S 2P ~415VAC 6KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu do tự động Sino PS65S
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 6A, ~415VAC
  - Hãng sản xuất; Sino
 • MCB SINO PS65S 3P ~415VAC 6KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS65S
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, ~415VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS65S 4P ~415VAC 6KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS65S
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA, ~415VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS001H 1P ~230VAC 10KA 80A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS100H
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 80A, Icu= 10kA, ~230VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS100H 2P ~400VAC 10KA 80A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS100H
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 80A, Icu= 10kA, ~400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS100H 3P ~400VAC 1OKA 80A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS100H
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 80A, Icu= 10kA, ~ 400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO PS100H 4P ~400VAC 10KA 80A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino PS100H
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 80A, Icu= 10kA, ~400VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO SC68N 1P ~240VAC 10KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino SC68N
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 10kA, ~240VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB SINO SC68N 2P ~240/415VAC 6/10KA 6A

  - Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Sino SC68N
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 6/ 10kA, ~240/ 415VAC
  - Hãng sản xuất: Sino
 • MCB IC60H 2P 10KA 6A A9F84206

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 6A A9F84306

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 6A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 6A A9F84406

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A , Icu= 10kA
   
 • MCB IC60L 1P 15KA 6A A9F94106

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 6A A9F94206

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A , Icu= 15kA
   
 • MCB IC60L 3P 15KA 6A A9F94306

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 6A , Icu= 15 kA
 • MCB C60H DC 1P 1A A9N61501

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 1A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 2P 1A A9N61521

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 1A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C120N 1P 63A A9N18356

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 3P 63A A9N18364

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 63 A, Icu= 10kA
 • MCB C120N 4P 63A A9N18371

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A , Icu= 10kA
 • MCB C120H 1P 63A A9N18445

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A , Icu= 15kA
 • MCB C120H 2P 63A A9N18456

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  - Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, 15kA
   
 • MCB C120H 3P 63A A9N18467

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  - Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 63A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 4P 63A A9N18478

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  - Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A , Icu= 15kA 
 • MCB PANASONIC DIN BD- 63- 4P ~415VAC 6KA 6A

  Tên sản phẩm: Cầu dao tự động Panasonic BD-63-4P
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA/ 415VAC
  - Hãng sản xuất: Panasonic
 • MCB MITSUBISHI BH-D6 1P ~230/400VAC 6KA 6A

  - Tên sản phẩm: Aptomat dạng tép Mitsubishi BH-D6
  - Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A. Icu= 6kA
  - Hãng sản xuất: Mitsubishi
 • MCB 2P 230V 4.5KA 6A EZ9F34206

  Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 6A; Icu = 4,5KA. 2P
 • MCB 2P 230V 4.5KA 16A EZ9F34216

  Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 16A; Icu = 4,5KA. 2P
 • MCB 2P 230V 4.5KA 25A EZ9F34225

  Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 25A; Icu = 4,5KA. 2P
 • MCB 2P 230V 4.5KA 40A EZ9F34240

  Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 40A; Icu = 4,5KA. 2P
 • MCB 2P 230V 4.5KA 63A EZ9F34263

  Tên sản phẩm: MCB Easy 9
  Mô tả cơ bản: U = 230 V; Iđm = 63A; Icu = 4,5KA. 2P
 • MCB 3P 400V 4.5KA 40A EZ9F34340

  Tên sản phẩm : APTOMAT Easy9 
  Mô tả cơ bản: U = 400 V; Iđm = 40A; Icu = 4,5KA, 3P
 • MCB C120H 4P 125A A9N18481

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 125A , Icu= 15kA 
 • MCB C120H 4P 100A A9N18480

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 100A , Icu= 15kA 
 • MCB C120H 4P 80A A9N18479

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 80A , Icu= 15kA 
 • MCB C120H 3P 125A A9N18470

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 125A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 3P 100A A9N18469

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 100A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 3P 80A A9N18468

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 80A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 2P 125A A9N18459

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 125A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 2P 100A A9N18458

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 100A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 2P 80A A9N18457

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 80A, Icu= 15kA
 • MCB C120H 1P 125A A9N18448

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 125A , Icu= 15kA
 • MCB C120H 1P 100A A9N18447

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 100A , Icu= 15kA
 • MCB C120H 1P 80A A9N18446

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120H
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 80A , Icu= 15kA
 • MCB C120N 4P 125A A9N18376

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 125A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 4P 100A A9N18374

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 100A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 4P 80A A9N18372

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 80A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 3P 125A A9N18369

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 125A, Icu= 10kA
 • MCB C120N 3P 100A A9N18367

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 100 A, Icu= 10kA
 • MCB C120N 3P 80A A9N18365

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 80 A, Icu= 10kA
 • MCB C120N 2P 125A A9N18363

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 125A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 2P 100A A9N18362

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 100A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 2P 80A A9N18361

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 80A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 1P 125A A9N18359

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 125A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 1P 100A A9N18358

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 100A , Icu= 10kA
 • MCB C120N 1P 80A A9N18357

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C120N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 80A , Icu= 10kA
 • MCB C60H DC 2P 63A A9N61539

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 50A A9N61538

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 40A A9N61537

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 32A A9N61535

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 30A A9N61534

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 30A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 25A A9N61533

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 20A A9N61532

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 16A A9N61531

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 15A A9N61530

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 15A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 13A A9N61529

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 13A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 10A A9N61528

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 6A A9N61526

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 6A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 5A A9N61525

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 5A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 4A A9N61524

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 4A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 3A A9N61523

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 3A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 2A A9N61522

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 2A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 2P 0.5A A9N61520

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 0.5A, Icu= 6kA/ 500VDC, 10kA/440VDC, 20kA/ 220DC
 • MCB C60H DC 1P 63A A9N61519

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 50A A9N61518

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 50A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 40A A9N61517

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 40A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 32A A9N61515

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 32A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 30A A9N61514

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 30A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 25A A9N61513

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 25A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 20A A9N61512

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 20A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 16A A9N61511

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 16A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 15A A9N61510

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 15A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 13A A9N61509

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 13A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 10A A9N61508

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 10A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 6A A9N61506

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 6A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 5A A9N61505

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 5A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 4A A9N61504

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 4A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 3A A9N61503

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 3A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 2A A9N61502

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 2A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB C60H DC 1P 0.5A A9N61500

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 C60H DC
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 0.5A , Icu= 6kA/250VDC, 10kA/220VDC, 20kA/110VDC
 • MCB IC60L 4P 15KA 63A A9F94463

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 50A A9F94450

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 50A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 40A A9F94440

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 40A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 32A A9F94432

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 32A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 25A A9F94425

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 25A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 20A A9F94420

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 20A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 16A A9F94416

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 16A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 4P 15KA 10A A9F94410

  - Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 10A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 63A A9F94363

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 63A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 50A A9F94350

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 50A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 40A A9F94340

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 40A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 32A A9F94332

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 32A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 25A A9F94325

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 25A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 20A A9F94320

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 20A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 16A A9F94316

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 16A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 3P 15KA 10A A9F94310

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 10A , Icu= 15 kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 63A A9F94263

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 50A A9F94250

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 50A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 40A A9F94240

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 40A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 32A A9F94232

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 32A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 25A A9F94225

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 25A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 20A A9F94220

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 20A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 16A A9F94216

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 16A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 2P 15KA 10A A9F94210

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 10A , Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 63A A9F94163

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 50A A9F94150

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 50A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 40A A9F94140

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 40A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 32A A9F94132

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 32A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 25A A9F94125

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 25A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 20A A9F94120

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 20A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 16A A9F94116

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 16A, Icu= 15kA
 • MCB IC60L 1P 15KA 10A A9F94110

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60L
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 10A, Icu= 15kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 63A A9F84463

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 50A A9F84450

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 50A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 40A A9F84440

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 40A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 32A A9F84432

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 32A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 25A A9F84425

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 25A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 20A A9F84420

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 20A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 16A A9F84416

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 16A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 4P 10KA 10A A9F84410

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 10A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 63A A9F84363

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 63A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 50A A9F84350

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 50A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 50A A9F84350

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 50A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 40A A9F84340

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 40A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 32A A9F84332

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 32A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 25A A9F84325

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 25A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 20A A9F84320

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 20A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 16A A9F84316

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 16A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 3P 10KA 10A A9F84310

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 10A , Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 63A A9F84263

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 50A A9F84250

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 50A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 40A A9F84240

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 40A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 32A A9F84232

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 32A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 25A A9F84225

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 25A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 20A A9F84220

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 20A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 16A A9F84216

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 16A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 2P 10KA 10A A9F84210

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60H
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 10A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 63A A9F84163

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 50A A9F84150

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 50A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 40A A9F84140

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 40A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 32A A9F84132

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 32A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 25A A9F84125

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 25A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 20A A9F84120

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 20A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 16A A9F84116

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 16A, Icu= 10kA
 • MCB IC60H 1P 10KA 10A A9F84110

  Tên sản phẩm: MCB Acti 9 iC60H 
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 10A, Icu= 10kA
 • MCB IC60N 4P 6KA 63A A9F74463

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 50A A9F74450

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 40A A9F74440

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 32A A9F74432

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 25A A9F74425

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 20A A9F74420

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 16A A9F74416

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 4P 6KA 10A A9F74410

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 63A A9F74363

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 50A A9F74350

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 40A A9F74340

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 32A A9F74332

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 25A A9F74325

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 20A A9F74320

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 16A A9F74316

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 3P 6KA 10A A9F74310

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 3 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IC60N 2P 6KA 63A A9F74263

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 50A A9F74250

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 40A A9F74240

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 32A A9F74232

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 25A A9F74225

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 20A A9F74220

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 16A A9F74216

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 2P 6KA 10A A9F74210

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 63A A9F74163

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 50A A9F74150

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 40A A9F74140

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 32A A9F74132

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 25A A9F74125

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 20A A9F74120

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 16A A9F74116

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IC60N 1P 6KA 10A A9F74110

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iC60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 4P 6KA 63A A9K24463

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 63A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 50A A9K24450

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 50A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 40A A9K24440

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 40A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 32A A9K24432

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 32A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 25A A9K24425

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 25A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 20A A9K24420

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 20A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 16A A9K24416

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 16A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 4P 6KA 10A A9K24410

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 iK60N
  Thông số cơ bản: 4 cực, Idm= 10A, icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 63A A9K24363

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 50A A9K24350

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 40A A9K24340

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 32A A9K24332

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 25A A9K24325

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 20A A9K24320

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 16A A9K24316

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 3P 6KA 10A A9K24310

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số sản phẩm: 3 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 400V
 • MCB IK60N 2P 6KA 63A A9K24263

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 50A A9K24250

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 40A A9K24240

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 32A A9K27232

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 25A A9K27225

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 20A A9K27220

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 16A A9K27216

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 2P 6KA 10A A9K27210

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 ik60N
  Thông số cơ bản: 2 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 63A A9K24163

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 63A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 50A A9K24150

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 50A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 40A A9K24140

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 40A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 32A A9K27132

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 32A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 25A A9K27125

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 25A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 20A A9K27120

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 20A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 16A A9K27116

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 16A, Icu= 6kA, U= 230V
 • MCB IK60N 1P 6KA 10A A9K27110

  Tên sản phẩm: Aptomat Acti 9 IK60N
  Thông số cơ bản: 1 cực, Idm= 10A, Icu= 6kA, U= 230V
 • Chat Facebook